VPS Hosting

VPS-1

2GB RAM, 1 Dedicated CPU, 50GB RAID 10 Storage, 2TB Transfer

VPS-2

4GB RAM, 2 Dedicated CPU, 100GB RAID 10 Storage, 3TB Transfer

VPS-3

8GB RAM, 4 Dedicated CPU, 200GB RAID 10 Storage, 4TB Transfer

VPS-4

16GB RAM, 8 Dedicated CPU, 400GB RAID 10 Storage, 5TB Transfer